Дослідження стента д-ра Гука та його колег в Circulation. Ендоваскулярне стентування проти відкритої хірургічної операції у пацієнтів з аневризмами інфраренальної аорти

Опублікована стаття про участь д-ра Гука в ендоваскулярній імплантації стентів пацієнтам з супутніми захворюваннями, в якій висвітлено, як ефективність процедури може змінюватися в залежності від віку та специфічних проблем зі здоров’ям.

Анотація

Передумови: Хоча трансфеморальне ендоваскулярне лікування аневризм (TEAM) інфраренальних аневризм черевної аорти (ААА) широко застосовується, відкрита заміна трансплантата все ще вважається стандартом лікування. Метою цього дослідження було з’ясувати, чи можна встановити чіткі показання до TEAM у пацієнтів зі значними супутніми захворюваннями без вивчення відмінностей у відносній ефективності або тривалості процедури.

Методи та результати: Проведено аналіз на основі оцінки схильності 454 послідовних пацієнтів, які отримували планове лікування з приводу ААА з січня 1995 року по грудень 2000 року. З цих 454 пацієнтів 248 були прооперовані відкритим способом, а 206 – TEAM. Порівнювалися показники внутрішньолікарняної смертності (ВЛС). Після коригування балів схильності була застосована модель пропорційного ризику Кокса (COX) для перевірки впливу відповідного лікування на післяопераційну 900-денну виживаність (SE). Кілька потенційних передопераційних факторів ризику були використані як коваріанти. МР у всіх пацієнтів склала 3,7%. Розвідувальний аналіз показав, що пацієнти, які отримували лікування за програмою TEAM, мали значно більше факторів ризику. У пацієнтів IV класу Американського товариства анестезіологів було виявлено достовірну різницю в МР (4,7% для TEAM проти 19,2% для відкритої операції; P<0,02). Після поправки на схильність до отримання TEAM або відкритої операції регресійний аналіз виживання на основі ЦОГ виявив прогностичний вплив на SE порушення функції нирок (P<0,047) або легень (P<0,001), збільшення віку (P<0,05) та вибір методу лікування (P<0,002).

Висновки: TEAM є менш інвазивною процедурою для лікування ААА у пацієнтів зі значними передопераційними факторами ризику. Особливо для геріатричних пацієнтів з множинними захворюваннями TEAM пропонує метод терапії з прийнятними МР і СЕ, що робить можливим активне лікування невиліковних в інших випадках пацієнтів.

(Гаральд Тойфельсбауер, Олександр М. Пруса, Клаус Вольф, Петер Полтерауер, Йосип Нанобашвілі, Манфред Прагер, Томас Хьольценбайн, Зігфрід Турнер, Йоганнес Ламмер, Міхаель Шемпер, Георг Кречмер та Ігор Гук Вперше опубліковано 29 липня 2002 року https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000028603.73287.7D Тираж. 2002;106:782–787)